مجموعه وینکا رادیو مونتاژ جهت فروش برخی از محصولاتی که هنوز داخل سایت قرار نگرفته اند این صفحه را تنظیم نموده و درصورت توافق تلفنی طی 24 ساعت از طریق این صفحه اقدام به پرداخت نمایید.

لازم به ذکر است درصورت افزایش نرخ توافقی بعد از 24 ساعت این مبلغ باید به مبلغ توافق شده اضافه گردد.

پرداخت توافقی