Tracksolid یک نرم افزار ردیابی چند زبانه و قدرتمند است که ردیابی زنده، پخش برنامه های سفر، گزارش های حرفه ای و هوشمندانه، هشدارهای چندگانه، جغرافیایی و غیره است. این یک راه حل امن، قابل اعتماد و کارآمد برای مدیریت ناوگان، ردیابی لجستیک، ردیابی شخصی و غیره است.