امکان گرفتن سابقه‌ی موقعیت


با استفاده از این سامانه شما می‌‌توانید سابقه موقعیت ردیاب خود، تا ۶ ماه اخیر، به صورت انیمیشن مشاهده فرمایید. که شامل امکان زیر می‌باشد:


 • امکان تنظیم سرعت انیمیشن
 • تاریخ و ساعت دقیق هر لحظه
 • مشاهده نقاط توقف و میزان توقف در هر نقطه
 • سرعت و مسافت طی شده در هر لحظه
app5 pic61
app5 pic71

امکان مشاهده و افزودن ردیاب


یکی از قابلیتهای فوق العاده این سامانه امکان اضافه نمودن چندین ردیاب و مشاهده و ردگیری آنهاست


 • مشاهده و تنظیمات ردیاب ها
 • حذف و اضافه و ویرایش ردیاب ها
 • افزودن ردیاب به دو روش دستی و از طریق IMEI
 • امکان پرینت و گرفتن خروجی PDF و EXCEL از لیست ردیاب

امکان گرفتن سابقه‌ی موقعیت


با استفاده از این سامانه شما می‌‌توانید سابقه موقعیت ردیاب خود، تا ۶ ماه اخیر، به صورت انیمیشن مشاهده فرمایید. که شامل امکان زیر می‌باشد:


 • امکان تنظیم سرعت انیمیشن
 • تاریخ و ساعت دقیق هر لحظه
 • مشاهده نقاط توقف و میزان توقف در هر نقطه
 • سرعت و مسافت طی شده در هر لحظه

امکان گزارش گیری توقف ، ردیاب های متحرک،
مصرف سوخت و سرعت

app5 pic9

اپلیکیشن ویگو

با اپلیکیشن ویگو وسیله‌ی نقلیه‌ی شما همیشه در دیدرس شماست! شما از طریق این اپلیکیشن می‌توانید با دستگاه ردیاب درون خودروی خود ارتباط داشته باشید و وضعیت خودروی خود را رصد و کنترل کنید. این اپلیکیشن بسیار کاربرپسند بوده و به انتخاب کاربر در هر یک از دو حالت ارتباط پیامکی و یا اینترنتی کار خواهد کرد.